lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Helion 2 XQ
Vartotojo vadovas
Helion 2 XQ

Turinys

Įrenginio informacija

Šis meniu punktas leidžia naudotojui peržiūrėti toliau nurodytą įrenginio informaciją:

  • pavadinimą,
  • gaminio numerį,
  • serijos numerį,
  • programinės įrangos versiją,
  • aparatinės įrangos versiją,
  • informaciją apie aptarnavimą.

Jei norite peržiūrėti informaciją, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

  1. Pagrindinį meniu atidarysite palaikydami nuspaudę mygtuką М (9).
  2. Rodyklių mygtukais aukštyn (10) ir žemyn (8) pasirinkite meniu punktą Įrenginio informacija (Device Information) .
  3. Patvirtinkite spustelėdami mygtuką М (9).