lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Helion 2 XQ
Vartotojo vadovas
Helion 2 XQ

Turinys

USB jungtis

 1. Vieną USB laido galą prijunkite prie įrenginio „micro-USB (4) prievado, o kitą – prie stalinio ar nešiojamojo kompiuterio USB prievado.
 2. Spustelėję įjungimo mygtuką (11) įjunkite įrenginį (kompiuteris negali aptikti išjungto įrenginio).
 3. Kompiuteris įrenginį aptiks automatiškai, tvarkyklių įdiegti nereikia.
 4. Ekrane matysite du prisijungimo režimus: maitinimo ir atminties kortelės (išorinės atminties).
 5. Rodyklių aukštyn (10) žemyn (8) mygtukais pasirinkite prisi­jun­gi­mo režimą.
 6. Spustelėję mygtuką M (9) patvirtinkite pasirinktą reikšmę.

Prisijungimo režimai:

Maitinimas

 • Šiame režime stalinis / nešiojamasis kompiuteris naudojamas kaip išorinis maitinimo šaltinis. Būsenos juostoje rodoma piktograma . Įrenginys veikia ir galima naudoti visas funkcijas.
 • Į įrenginį įdėtas akumuliatorius nėra kraunamas.
 • Kai atjungiamas įrenginio USB laidas, kai įjungtas maitinimo režimas, įrenginys veikia maitinamas akumuliatoriaus, jei jis įdėtas ir pakankamai įkrautas.

Atminties kortelė (išorinė atmintis)

 • Šiame režime kompiuteris aptinka įrenginį kaip atmintuką. Šis režimas skirtas darbui su įrenginio atmintyje išsaugotais failais. Šiame režime įrenginio funkcijos neveikia, įrenginys automatiškai išsijungia.
 • Jei prijungus įrenginį buvo įrašomas vaizdo įrašas, įrašymas nutraukiamas, o vaizdo įrašas išsaugomas.
 • Kai atjungiamas įrenginio USB laidas, kai įjungtas atminties kortelės režimas, įrenginys lieka išjungtas. Norėdami toliau naudotis įrenginiu, jį įjunkite.