lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Helion 2 XQ
Vartotojo vadovas
Helion 2 XQ

Turinys

Valdymo funkcijos

Funkcija

Mygtukas

Įjungti įrenginį

trumpas paspaudimas

Išjungti įrenginį

3 sek. ilgas paspaudimas

Išjungti ekraną

ilgas paspaudimas iki 3 sek.

Įjungti ekraną

trumpas paspaudimas

Jutiklio kalibravimas

trumpas paspaudimas

Pakeisti stebėjimo režimą

trumpas paspaudimas

Pakeisti spalvų paletę

ilgas paspaudimas

Valdyti diskretų skaitmeninį priartinimą

trumpas paspaudimas

Vaizdo vaizde režimas (įjungti/išjungti)

ilgas paspaudimas

Vaizdo įrašymas

Mygtukas

Pradėti/pristabdyti/tęsti vaizdo įrašymą

trumpas paspaudimas

Sustabdyti vaizdo įrašymą

ilgas paspaudimas

Perjungti vaizdo įrašas / nuotrauka

ilgas paspaudimas

Padaryti nuotrauką

trumpas paspaudimas

Pagrindinis meniu

Mygtukas

Įjungti pagrindinį meniu

ilgas paspaudimas

Naršymas aukštyn/į dešinę

trumpas paspaudimas

Naršymas žemyn/į kairę

trumpas paspaudimas

Patvirtinti pasirinkimą

trumpas paspaudimas

Išeiti iš submeniu nepatvirtinus pasirinkto parametro

ilgas paspaudimas

Išeiti iš meniu (perjungti į stebėjimo režimą)

ilgas paspaudimas

Greitasis meniu

Mygtukas

Įjungti greitąjį meniu

trumpas paspaudimas

Perjungti greitojo meniu parinktis

trumpas paspaudimas

Padidinti vertę

trumpas paspaudimas

Pamažinti vertę

trumpas paspaudimas

Išjunti greitąjį meniu

ilgas paspaudimas