lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Axion 2
Vartotojo vadovas
Axion 2

Turinys
Atkurti numatytąją pikselių schemą

Atkurti numatytąją pikselių schemą

Ši parinktis leidžia vartotojui grąžinti visus anksčiau atstatytus pažeistus pikselius į pradinę būseną.

  1. Paspauskite ir laikykite MENU (4) mygtuką, kad įeitumėte į pagrindinį meniu.
  2. Naudokite mygtukus UP (5)/DOWN (3), norėdami pasirinkti piktogramą Pažeistų pikselių atstatymas .
  3. Paspauskite MENU (4) mygtuką, kad įeitumėte į submeniu.
  4. Naudokite mygtukus UP (5)/DOWN (3), kad pasirinktumėte piktogramą Atkurti numatytąją pikselių schemą .
  5. Suaktyvinkite funkciją trumpai paspausdami MENU (4).
  6. Naudodami mygtukus UP (5)/DOWN (3), pasirinkite Taip, jei norite grįžti prie gamyklinės pikselių schemos, arba pasirinkite Ne, jei nenorite.
  7. Patvirtinkite savo pasirinkimą trumpu MENU (4)