lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Axion 2
Vartotojo vadovas
Axion 2

Turinys

Išorinis maitinimo šaltinis

Papildoma energija gali būti tiekiama iš išorinio šaltinio, pvz., „Power Bank“ (5 V, 9 V).

  1. Prijunkite išorinį maitinimo šaltinį prie įrenginio USB C tipo jungties (9).
  2. Prietaisas pradės naudoti energiją iš išorinio šaltinio, o АPS5 baterija bus palaipsniui įkraunama.
  3. Ekrane bus rodoma baterijos piktograma  indikuojanti įkrovimo lygį procentais.
  4. Piktograma  bus rodoma kai įrenginys įkraunamas išoriniu maitinimo šaltiniu, АPS5 baterija nėra prijungta.
  5. Atjungus išorinį maitinimo šaltinį, prietaisas automatiškai persijungia į APS 5 bateriją.

Dėmesio! APS 5 baterijos įkrovimas žemesnėje nei 0°C temperatūroje gali sutrumpinti baterijos veikimo laiką. Naudodami išorinę energiją, prijunkite „Power bank“ tik po to, kai jis buvo įjungtas ir dirbo (šilo) bent kelias minutes.