lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Axion 2
Vartotojo vadovas
Axion 2

Turinys
PiP režimas

PiP režimas

„Picture in Picture“ režimas

  1. Paspauskite ir laikykite mygtuką MENU (4), kad įeitumėte į pagrindinį meniu.
  2. Naudokite UP (5)/DOWN (3) mygtukus norėdami pasirinkti PiP režimo  piktogramą.
  3. Trumpai paspauskite MENU (4) mygtuką, kad įjungtumėte/išjungtumėte.