lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

中国

Lietuva

Axion 2
Vartotojo vadovas
Axion 2

Turinys
Bendrieji nustatymai

Bendrieji nustatymai

Šiame meniu skyriuje galite pakeisti sąsajos kalbą, nustatyti datą, laiką, matavimo vienetus, grąžinti įrenginį į gamyklinius numatytuosius parametrus ir atlikti atminties kortelės formatavimą.

 1. Paspauskite ir palaikykite MENU (4) mygtuką, kad įeitumėte į pagrindinį meniu.
 2. Naudokite UP (5)/DOWN (3) mygtukus, kad pasirinkti Bendrieji nustatymai  piktogramą.
 3. Trumpai paspauskite MENU (4) mygtuką, kad įeitumėte į submeniu.
 4. Pasirinkite reikiamą meniu elementą su UP (5)/DOWN (3).

Kalba

Kalbos pasirinkimas

 1. Trumpai paspauskite MENU (4) mygtuką, kad įeitumėte į Kalba meniu.
 2. Naudokite UP (5)/DOWN (3) mygtukus, kad pasirinktumėte vieną iš galimų sąsajos kalbų: anglų, vokiečių, ispanų, prancūzų, rusų, italų, portugalų, olandų, danų, norvegų, švedų, lenkų, čekų, vengrų.
 3. Trumpai paspauskite MENU (4) mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą.
 4. Paspauskite ir palaikykite MENU (4) mygtuką, kad išsaugotumėte savo pasirinkimą ir išeikite iš submeniu.

Data

Datos nustatymas

 1. Trumpai paspauskite mygtuką MENU (4), kad įeitumėte į Data meniu. Data rodoma dd/mm/yyyy formatu.
 2. Naudokite UP (5)/DOWN (3) mygtukus, kad pasirinkti norimus metus, mėnesį, ir dieną. Trumpai paspauskite mygtuką MENU (4), kad perjungtumėte skaitmenis.
 3. Paspauskite ir palaikykite MENU (4) mygtuką, kad įrašytumėte datą ir išeitumėte iš submeniu.

Laikas

Laiko nustatymas

 1. Trumpai paspauskite MENU (4) mygtuką, kad įeitumėte į Laikas  meniu.
 2. Pasirinkite laiko formatą (24 valandų laikrodis arba AM / PM) paspausdami UP (5)/DOWN (3) mygtuką.
 3. Paspauskite MENU (4) mygtuką, kad pasirinktumėte valandas.
 4. Paspauskite UP (5)/DOWN (3) mygtukus, kad pasirinktumėte valandų reikšmę.
 5. Paspauskite MENU (4) mygtuką, kad pasirinkti minutes.
 6. Paspauskite UP (5)/DOWN (3) mygtukus, kad pasirinktumėte minučių reikšmę.
 7. Paspauskite ir palaikykite MENU (4) mygtuką, kad išsaugotumėte laiką ir išeitumėte iš submeniu.

Matavimo vienetai

Diapazono ieškiklio matavimo vienetai

 1. Trumpai paspauskite mygtuką MENU (4), kad įeitumėte į meniu elementą Matavimo vienetai .
 2. Paspauskite mygtukus UP (5)/DOWN (3), kad kaip matavimo vienetą pasirinktumėte metrus arba jardus.
 3. Trumpai paspauskite mygtuką MENU (4), kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
 4. Iš submeniu išeisite automatiškai.

Vaizdo įrašų sumažinimas

Tik XG modelyje

Standartinis vaizdo įrašų failų sumažinimas taikomas, kai funkcija įjungta (ON).

Pasirinkus funkciją OFF, taikomas minimalus vaizdo įrašų failų sumažinimas. Šiuo atveju vaizdo įrašo kokybė yra geresnė, tačiau failo dydis žymiai padidėja.

Įspėjimas! Didesnis vaizdo įrašo failo dydis lemia trumpesnį bendrą vaizdo įrašymo laiką. Dėl to vaizdo įrašų failų atsisiuntimo laikas per „Stream Vision 2“ programėlę gali būti ilgesnis.

Vaizdo įrašų sumažinimo įjungimas/išjungimas:

 1. Pasirinkite meniu komandą Vaizdo įrašų sumažinimas naudodami mygtukus UP (5)/DOWN (3).
 2. Norėdami įjungti vaizdo įrašų sumažinimo funkciją, trumpai paspauskite МENU (4) mygtuką. 
 3. Norėdami išjungti vaizdo įrašų sumažinimo funkciją, trumpai paspauskite МENU (4) mygtuką. 

Numatytieji parametrai

Gamyklinių nustatymų atstatymas

 1. Trumpai paspauskite MENU (4) mygtuką, kad įeitumėte į Numatytieji parametrai  meniu.
 2. Norėdami atkurti numatytuosius parametrus, naudokite mygtukus UP (5)/DOWN (3), kad pasirinktumėte Taip, kad atkurtumėte numatytuosius parametrus, arba Ne – atšaukti.
 3. Patvirtinkite savo pasirinkimą trumpu MENU (4) paspaudimu.
 • Jei pasirinkta Taip, ekrane bus rodoma „Ar norite atkurti numatytuosius parametrus?“ ir parinktys Taip ir Ne. Norėdami atkurti numatytuosius parametrus, pasirinkite Taip.
 • Pasirinkus Ne parinktį, nustatymas bus atšauktas ir išeisite iš submeniu.

Prieš vartotojui keičiant numatytuosius nustatymus, bus grąžinti šie parametrai:

 • Vaizdo įrašymo įrenginio režimas – Vaizdo įrašas
 • Stiprinimo lygis – Normalus
 • Išlyginamasis filtras – Išjungtas
 • Vartotojo režimas – Išjungtas
 • Kalibravimo režimas – Automatinis
 • Kalba – Anglų
 • Mikrofonas – Išjungtas
 • „Wi-Fi“ – Išjungtas (numatytasis slaptažodis)
 • Padidinimas – Standartinis (be skaitmeninio priartinimo)
 • PiP – Išjungtas
 • Spalvų režimas – Balta karšta
 • Matavimo vienetai – Metrai
 • Vaizdo įrašų sumažinimas – Įjungtas
 • „Wi-Fi“ Pralaidumas – 5 GHz

Dėmesio! Atkuriant gamyklinius numatytuosius parametrus, išsaugoma data laikas ir vartotojo pikselių žemėlapis.


Formatavimas

Ši funkcija leidžia formatuoti „Flash“ atminties kortelę. Visi failai bus panaikinti.

Formatavimas turėtų būti atliekamas atminties kortelės klaidos atveju.

Prieš formatuodami, įsitikinkite, kad visą filmuotą medžiagą perkėlėte į kitą laikmeną.

 1. Trumpai paspauskite mygtuką MENU (4), kad įeitumėte į Formatavimas meniu.
 2. Naudokite UP (5)/DOWN (3) mygtukus, kad pasirinktumėte Taip – formatuoti atminties kortelę, arba Ne – grįžti į submeniu.
 3. Trumpai paspauskite MENU (4) mygtuką, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
 • Jei pasirinkote Taip, ekrane bus rodomas pranešimas „Ar norite formatuoti atminties kortelę?“ Pasirinkite Taip jei norite formatuoti atminties kortelę ir Ne – jei nenorite.
 • Pasirinkus Ne parinktį, formatavimas bus atšauktas ir išeisite iš submeniu.