lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Axion 2
Vartotojo vadovas
Axion 2

Turinys

Greitasis meniu

Pagrindinius nustatymus (ryškumo ir kontrasto reguliavimą, naudojant funkciją „Stadiametrinis Diapazono ieškiklis“) galima keisti per sparčiosios prieigos meniu.


  • Įeikite į meniu trumpai paspausdami MENU (4).
  • Trumpas МENU (4) mygtuko paspaudimas leidžia perjungti funkcijas, kaip aprašyta žemiau.

Ryškumas  – paspauskite mygtukus UP (5)/DOWN (3), kad pakeistumėte ekrano ryškumą nuo 0 iki 20.

Kontrastas  – paspauskite mygtukus UP (5)/DOWN (3), kad pakeistumėte vaizdo kontrastą nuo 0 iki 20.

Stadiametrinis Diapazono ieškiklis  - pakeiskite specialių žymeklių linijų padėtį, kad nustatytumėte atstumą iki stebimo objekto, paspausdami UP (5)/DOWN (3) mygtukus (daugiau informacijos rasite skyriuje „Stadiametrinis Diapazono ieškiklis“.

Sklandus skaitmeninis priartinimas  – paspauskite UP (5)/DOWN (3) mygtukus, kad pakeistumėte skaitmeninio priartinimo reikšmę nuo 2 iki 8. Skaitmeninis priartinimas pasikeičia 0,1 žingsniais.

Pastaba: Išjungus prietaisą, didinimo vertė atstatoma į bazinę vertę.

  • Paspauskite ir laikykite mygtuką MENU (4), kad išeitumėte iš meniu, arba palaukite 10 sekundžių, kad išeitumėte automatiškai.