lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

中国

Lietuva

Axion 2
Vartotojo vadovas
Axion 2

Turinys

„Wi-Fi“ funkcija

Įrenginys turi funkciją, leidžiančią belaidį ryšį su išoriniais įrenginiais (išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu) naudojant „Wi-Fi“.

„Wi-Fi“ būsenos juostoje rodomas taip:

Indikacija būsenos juostoje

Ryšio būsena

„Wi-Fi“ išjungtas

„Wi-Fi“ jungiamasi

„Wi-Fi“ įjungtas, nėra ryšio su įrenginiu

„Wi-Fi“ įjungtas, įrenginys prijungtas

  • Įrenginys atpažįsta išorinį įrenginį kaip AXION2_XXXX kur XXXX yra keturi paskutiniai serijos numerio skaitmenys.
  • Įvedus slaptažodį išoriniame įrenginyje (daugiau informacijos apie Slaptažodžio nustatymą „Wi-Fi“ nustatymai skiltyje) ir nustačius ryšį, piktograma  būsenos juostoje pasikeičia į  piktogramą.
  • Kai baterijos įkrovimo būsena yra mažesnė nei 15%, „Wi-Fi“ funkcija automatiškai išsijungia ir baterijos spalva būsenos juostoje pasikeičia į raudoną . Norėdami vėl naudoti „Wi-Fi“ funkciją, turite įkrauti bateriją.