lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Axion 2
Vartotojo vadovas
Axion 2

Turinys

Teisiniai reikalavimai ir atsakomybės atsisakymai

Dėmesio! „Axion“ termovizoriams reikalinga licencija eksportuojant už jūsų šalies ribų.

Elektromagnetinis suderinamumas. Šis produktas atitinka Europos standarto EN 55032: 2015, A klasės reikalavimus.

Atsargiai! Šios įrangos veikimas gyvenamojoje aplinkoje gali sukelti radijo trukdžius.

Produkto atnaujinimai. Gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu, be privalomo išankstinio pranešimo Klientui, atlikti pakeitimus pakuotės turiniui (atsižvelgiant į taikomus įstatymus, jei tokių yra), dizainui ir savybėms, kai tai nesuprastina Produkto kokybės.

Taisymas. Produkto taisymas įmanomas per 5 metus nuo produkto įsigijimo.

Atsakomybės apribojimas. Atsižvelgiant į taikomus įstatymus ir reglamentavimą: gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už bet kokias pretenzijas, veiksmus, ieškinius, procesinius veiksmus, kainas, išlaidas, nuostolius ar įsipareigojimus (jei tokių yra), kylančius iš šio produkto naudojimo. Produkto valdymas ir naudojimas yra visiškoje Kliento atsakomybėje. Vienintelis Gamintojo įsipareigojimas yra tiekti produktą (-us) ir susijusias paslaugas pagal įvykdytų sandorių taisykles ir sąlygas, įskaitant ir garantijoje numatytas nuostatas. Parduotų produktų ir atliktų paslaugų perdavimas iš Gamintojo Klientui negali būti interpretuojamas, aiškinamas arba laikomas nei aiškiai, nei numanomai, kaip sukuriantis bet kokį įsipareigojimą ar naudą bet kokiai trečiajai šaliai (išskyrus Platintoją, Pardavėją, Pirkėją). Gamintojo atsakomybė už nuostolius, nepriklausomai nuo jų formos ar veiksmo, negali viršyti įmokų ar kitų mokesčių, sumokėtų Gamintojui už produktą (-us) ir / ar paslaugą (-as).  

GAMINTOJAS NĖRA ATSAKINGAS UŽ PRARASTAS PAJAMAS ARBA NETIESIOGINIUS, TYČINIUS, NETYČINIUS, PASEKMINIUS, PAVYZDINIUS AR BAUDŽIAMUOSIUS NUOSTOLIUS, NET JEI GAMINTOJAS ŽINOJO AR TURĖJO ŽINOTI, KAD TOKIE NUOSTOLIAI BUVO ĮMANOMI IR NET JEI TIESIOGINIAI NUOSTOLIAI NEATITINKA TEISINĖS GYNYBOS PRIEMONĖS.