lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Axion 2
Vartotojo vadovas
Axion 2

Turinys
„Wi-Fi“ aktyvavimas

„Wi-Fi“ aktyvavimas

„Wi-Fi“ įjungimas/išjungimas

  1. Paspauskite ir laikykite mygtuką MENU (4), kad įeitumėte į pagrindinį meniu.
  2. Naudokite UP (5)/DOWN (3) mygtukus, kad pasirinktumėte „Wi-Fi“ aktyvavimo  piktogramą.
  3. Trumpai paspauskite MENU (4) mygtuką, kad įjungtumėte/išjungtumėte „Wi-Fi“.