lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Axion 2
Vartotojo vadovas
Axion 2

Turinys
Mikrofonas

Mikrofonas

Mikrofono įjungimas/išjungimas

Šis elementas leidžia įjungti (arba išjungti) mikrofoną, kad būtų galima įrašyti garsą vaizdo įrašymo metu.

  1. Paspauskite ir palaikykite MENU (4) mygtuką, kad įeitumėte į pagrindinį meniu.
  2. Naudokite UP (5)/DOWN (3) mygtukus, kad pasirinktumėte Mikrofonas piktogramą.
  3. Trumpai paspauskite MENU (4) mygtuką, kad įjungtumėte/išjungtumėte.

Pagal numatytuosius nustatymus mikrofonas yra išjungtas.