lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Thermion Duo
Vartotojo vadovas
Thermion Duo

Turinys
Atstumo ištrynimas

Atstumo ištrynimas

  1. Paspauskite ir palaikykite valdiklio mygtuką (6), kad patektumėte į pagrindinį meniu.
  2. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte Reticle & Zeroing (Tinklelis ir prišaudymas) meniu punktą ir atidarykite jį trumpai spusteldami valdiklio mygtuką (6) – prišaudyti atstumai rodomi apačioje.
  3. Pasirinkite atstumą, kurį norite ištrinti, ir atidarykite veikimo atstumų submeniu trumpai spusteldami valdiklio mygtuką (6).
  4. Pasirinkite Delete Distance (Ištrinti atstumą) punktą.
  5. Trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6).
  6. Pasirodžiusiame dialogo lange pasirinkite „Yes“, jei norite ištrinti atstumą. Jei norite atšaukti ištrynimą, spauskite „No“.
  7. Trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6), kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

Dėmesio! Jei ištrinamas pirminis atstumas, pirmasis sąraše esantis atstumas automatiškai tampa nauju pirminiu atstumu.