lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Thermion Duo
Vartotojo vadovas
Thermion Duo

Turinys
Kalibravimo režimas

Kalibravimo režimas

Kalibravimo režimo pasirinkimas.

Kalibravimas leidžia pašalinti mikrobolometro vaizdo trūkumus (tokius kaip vertikalūs blokai, „vaiduoklių“ atvaizdai, matymo lauko grūdėtumas ir pan.) suvienodinant mikrobolometro fono temperatūrą.

Yra trys kalibravimo režimai: Manual (Rankinis), Semi-Automatic (Pusiau automatinis) ir Automatic (Automatinis).

Pasirinktas kalibravimo režimas rodomas būsenos juostoje (žr. skiltį Būsenos juosta).


Pasirinkite norimą režimą „Calibration Mode“ meniu punkte:

 1. Paspauskite ir palaikykite valdiklio mygtuką (6), kad atidarytumėte pagrindinį meniu.
 2. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte Calibration Mode (Kalibravimo režimas)  menu item.
 3. Trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6), kad atidarytumėte submeniu.
 4. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte vieną iš žemiau aprašytų kalibravimo režimų.
 5. Trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6), kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

M režimas (rankinis)

 • Uždėkite objektyvo dangtelį (12) ir trumpai spustelkite ON/OFF (14) mygtuką.
 • Nuimkite dangtelį, kai kalibravimas bus baigtas.

SA režimas (pusiau automatinis)

 • Naudotojas nepriklausomai nusprendžia, kada reikalinga kalibracija (remiantis stebimo vaizdo kokybe).
 • Trumpai spustelkite ON/OFF (14) mygtuką, kad aktyvintumėte kalibravimą.
 • Uždengti objektyvo nereikia – vidinis užraktas uždaro mikrobolometrą.

A režimas (automatinis)

 • Taikiklis kalibruojamas automatiškai pagal programinės įrangos algoritmą.
 • Uždengti objektyvo nereikia – vidinis užraktas uždaro mikrobolometrą.
 • Pasirinkus šį režimą, taikiklį naudotojas gali sukalibruoti paspaudžiant ON/OFF (14) mygtuką.
 • Pasirinkus automatinį kalibravimo režimą, kalibravimo režimo ikonos vietoje 3 sekundės iki automatinio kalibravimo pradžios atsiras atgalinis laikmatis .

Pastabos:

 • Kalibravimo metu ekrane esantis vaizdas trumpam užšąla (iki 1 sekundės).
 • Pasirinktas kalibravimo režimas išsaugomas iš naujo įjungus prietaisą.