lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Thermion Duo
Vartotojo vadovas
Thermion Duo

Turinys
Vardinis atstumas

Vardinis atstumas

  1. Prišaudymo parametrų nustatymo meniu pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte Name Distance (Vardinis atstumas)  submeniu punktą ir atidarykite jį trumpai spusteldami valdiklio mygtuką (6)​​.
  2. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte kiekvieno skaičiaus vertę. Trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6), kad pereitumėte prie kito skaičiaus.
  3. Paspauskite ir palaikykite valdiklio mygtuką (6), kad patvirtintumėte pasirinkimą.