lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Thermion Duo
Vartotojo vadovas
Thermion Duo

Turinys

Jautrumo lygis


Prienama termoviziniame ir PiP termoviziniame daugiaspektriniame režimuose

Normal, High, Ultra jautrumo padidinimo lygiai yra naujausi „Pulsar“ programinės įrangos algoritmai, kurie pagerina aptikimo ir atpažinimo kokybę skirtingomis stebėjimo sąlygomis. Dėl rūko, kritulių ar aukšto drėgnumo sumažėjus temperatūros kontrastui, optimizuoti vaizdą galima padidinus jautrumo lygį. Norėdami sumažinti skaitmeninį iškraipymą, aktyvinkite „Smoothing“ filtrą pagrindiniame meniu.

Normal

High

Ultra


  1. Paspauskite ir palaikykite valdiklio mygtuką (6), kad atidarytumėte greitąjį meniu.
  2. Trumpu valdiklio mygtuko paspaudimu (6) pasirinkite meniu punktą Amplification level (Jautrumo lygis) .
  3. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte vieną iš lygių: Normal , High , Ultra .
  4. Paspauskite ir palaikykite valdiklio mygtuką (6), kad išeitumėte iš submeniu, arba palaukite 3 sekundes, kol jis užsidarys automatiškai.