lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Thermion Duo
Vartotojo vadovas
Thermion Duo

Turinys

Display-Off (Ekrano išjungimo) funkcija

Ši funkcija sumažina ekrano ryškumą išjungdama vaizdo perdavimą į ekraną, o tai padeda naudotojui išlikti nepastebėtam. Tačiau prietaisas tuo metu išlieka įjungtas.


  1. Kai prietaisas įjungtas, paspauskite ir palaikykite ON/OFF (14) mygtuką trumpiau nei tris sekundes. Ekranas išsijungs, pasirodys dabartinis laikas ir „Display off“ ikona.
  2. Trumpai spustelkite ON/OFF (14) mygtuką, kad įjungtumėte ekraną.
  3. Kai paspaudžiate ir palaikote ON/OFF (14) mygtuką, ekrane atsiranda „Display off“ ikona ir atgalinis laikmatis. Jei mygtuką laikysite įspaudę viso atgalinio skaičiavimo metu, prietaisas visiškai išsijungs.