lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Thermion Duo
Vartotojo vadovas
Thermion Duo

Turinys

USB prisijungimas

 1. Trumpai spustelkite ON/OFF (14) mygtuką, kad įjungtumėte taikiklį (kompiuteris neaptiks taikiklio, jei šis bus išjungtas).
 2. Prijunkite vieną USB laido galą prie taikiklio „USB Type-C“ (10), o kitą – prie jungties, esančios jūsų kompiuteryje, naudodami „USB Type-A“ adapterį.
 3. Kompiuteris taikiklį aptiks automatiškai – jokių tvarkyklių įrašinėti nereikia.
 4. Po kelių sekundžių ekrane pasirodys du prisijungimo režimai: Power (Maitinimas) ir Memory Card (Atminties kortelė).
 5. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte prisijungimo režimą.
 6. Trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6), kad patvirtintumėte pasirinkimą.

Power (Maitinimas)

 • Pasirinkus šį režimą, prietaisas kompiuterį naudos kaip išorinį maitinimo šaltinį.  ikona pasirodys būsenos juostoje.
 • Taikiklis ir toliau veiks ir visos funkcijos išliks prieinamos.
 • Baterijos įkrovimo galimybės priklauso nuo jūsų kompiuterio USB jungties.

Memory Card (Atminties kortelė)

 • Pasirinkus šį režimą, kompiuteris prietaisą atpažins kaip atminties kortelę. Šis režimas sukurtas darbui su prietaiso atmintyje laikomais failais.
 • Nors taikiklis yra įjungtas, šiame režime jo funkcijos neprieinamos. Jis ir toliau veiks po to, kai bus atjungtas nuo kompiuterio.
 • Jei prijungimo metu įrašomas vaizdo įrašas, įrašinėjimas sustos, o vaizdo įrašas bus išsaugotas.

USB atjungimas

 • Atjungus nuo kompiuterio, prietaisas ir toliau veiks nuo baterijos (jei ji įdėta ir pakankamai įkrauta).
 • Atjungus USB nuo taikiklio, prijungto per Memory Card režimą, taikiklis lieka įjungtas.