lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Thermion Duo
Vartotojo vadovas
Thermion Duo

Turinys
Prišaudymo profilis

Prišaudymo profilis

Šis meniu punktas leidžia pasirinkti vieną iš penkių profilių (А, В, С, D, E) naudojimui. Kiekviename profilyje yra išsaugota informacija apie tokius parametrus:

  • Prišaudytų atstumų rinkinys
  • Tinklelio spalva
  • Tinklelio tipas

Skirtingi profiliai gali būti naudojami naudojant taikiklį ant skirtingų ginklų arba šaudant su skirtingomis kulkomis.

Prišaudymo nustatymo profilių ištrinti negalima. Galite pakeisti prišaudymo nustatymo atstumų parametrus arba ištrinti atstumus profilyje.


  1. Paspauskite ir palaikykite valdiklio mygtuką (6), kad atidarytumėte pagrindinį meniu.
  2. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte Reticle & Zeroing (Tinklelis ir prišaudymas) meniu punktą.
  3. Trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6), kad patektumėte į „Reticle & Zeroing“ submeniu.
  4. Trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6), kad patektumėte į Zeroing Profile (Prišaudymo profilis) .
  5. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte vieną iš prišaudymo profilių (pažymėti raidėmis A, B, C, D, E).
  6. Patvirtinkite savo pasirinkimą trumpu valdiklio mygtuko paspaudimu (6).
  7. Pasirinkto profilio pavadinimas atsiras būsenos juostoje ekrano apačioje.