lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Thermion Duo
Vartotojo vadovas
Thermion Duo

Turinys
Kaip prišaudyti taikiklį

Kaip prišaudyti taikiklį

Rekomenduojama prišaudyti taikiklį temperatūroje, artimoje taikiklio naudojimui.

Skaitmeninį ir termovizinį kanalus prišaudyti reikia atskirai. Prieš prišaudant, trumpai spustelkite MODE (3) mygtuką pagrindiniame lange, kad pasirinktumėte vaizdo režimą (termovizinį arba skaitmeninį), kuriam norite prišaudyti taikiklį.

Jei pasirinktas kanalas nėra prišaudytas, būsenos juostoje bus rodomos ikonos:

 – neprišaudytas skaitmeninis kanalas.

 – neprišaudytas termovizinis kanalas.


1 žingsnis. Atlikite šūvį

1. Rekomenduojama šūvį atlikti nuo stovelio.

2. Pasirinkite taikinį, kuris yra žinomu atstumu.

3. Sureguliuokite taikiklį pagal instrukcijas, esančias skiltyje Įjungimas ir vaizdo nustatymas.

4. Pasirinkite prišaudymo profilį (žr. Reticle & Zeroing (Tinklelis ir prišaudymas)  -> Prišaudymo profiliai  pagrindinio meniu punktą)

5. Nukreipkite ginklą į taikinio centrą ir paleiskite šūvį.


2 žingsnis. Sulygiuokite tinklelį su kulkos pataikymo vieta

1. Paspauskite ir palaikykite valdiklio mygtuką (6), kad patektumėte į pagrindinį meniu.

2. Pridėkite atstumą, į kurį taikėtės (pvz., 100 metrų): Reticle & Zeroing (Tinklelis ir prišaudymas) -> Pridėti naują atstumą . Pasirinkite vertę kiekvienam atstumo skaičiui pasukdami valdiklio žiedą (6). Trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6), kad pereitumėte prie kito skaičiaus. Nustatę reikalingą atstumą, paspauskite ir palaikykite valdiklio mygtuką (6), kad išsaugotumėte pasirinkimą.

3. Pridėjus atstumą, automatiškai pateksite į Prišaudymo parametrų nustatymo meniu. Ekrano centre atsiras pagalbinis kryželis , o jo X ir Y koordinatės atsiras viršutiniame dešiniame kampe.

4. Trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6), kad patektumėte į Windage/Elevation (Vėjo pasipriešinimo / pakilimo)  submeniu.

5. Laikydami tinklelį nutaikytą į taikinį, pasukdami valdiklio žiedą (6) perkelkite pagalbinį kryželį taip, kad jis sulygiuotų su kulkos pataikymo vieta. 

6. Kad pakeistumėte pagalbinio kryželio judėjimo kryptį iš horizontalios į vertikalią, trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6).


Prišaudymo priartinus funkcija:

Kad pagerintumėte prišaudymo tikslumą, meniu galite pakeisti priartinimą . Kuo didesnis priartinimas, tuo mažesnė yra tinklelio perkėlimo ekrane pakopa vaizdo iš sensoriaus atžvilgiu.

 

Modelis

DXP50

DXP55

Pakopos vertė (H/V), mm@100 m – artinant, x

21.3 mm – 2х

10.7 mm – 4х

5.3 mm – 8х

2.7 mm – 16х

Termovizinis kanalas

Skaitmeninis kanalas

21.3 mm – 2х

10.7 mm – 4х

5.3 mm – 8х

2.7 mm – 16х

10.3 mm – 4х

5.2 mm – 8х

2.6 mm – 16х

1.3 mm – 32х

 

Vieno šūvio „Freeze Zeroing“ funkcija:

Freeze funkcijos naudojimas leidžia atlikti korekcijas nelaikant ginklo preciziškai nutaikyto į pirminį taikinį – prišaudymo ekranas sustingsta (žr. Reticle & Zeroing (Tinklelis ir prišaudymas)  meniu punktą => Distance (Atstumas) submeniu => Zeroing Parameters Settings (Prišaudymo parametrų nustatymai)  submeniu => Freeze submeniu arba trumpai spustelkite ON/OFF (14)/REC (4) mygtuką (priklausomai nuo programinės įrangos versijos). Vaizdas „sustings“ ir atsiras  ikona.


3 žingsnis. Koordinačių išsaugojimas

1. Paspauskite ir palaikykite valdiklio mygtuką (6), kad išsaugotumėte naują tinklelio poziciją. Tinklelis bus sulygiuotas su kulkos pataikymo vieta,Windage/Elevation (Vėjo pasipriešinimo/Pakilimo)  submeniu užsidarys automatiškai.

2. Pasirinkite meniu punktą ir trumpai paspauskite valdiklio mygtuką (6) arba trumpai spustelkite MODE (3) mygtuką, kad pasirinktumėte kitą vaizdo kanalą (termovizinį arba skaitmeninį) ir pakartokite prišaudymo procedūrą jam.

3. Koordinatės skaitmeniniam ir termoviziniam kanalams bus išsaugotos su tuo pačiu atstumo pavadinimu. Prišaudyti kanalai rodomi būsenos juostoje su ikonomis  ir .

4. Paspauskite ir palaikykite valdiklio mygtuką (6) dar kartą, kad uždarytumėte prišaudymo nustatymų meniu – pasirodys sėkmingai atliktą veiksmą patvirtinanti žinutė.

Jei uždarant prišaudymo meniu vienas kanalas nėra prišaudytas, ekrane pasirodys langas, prašantis prišaudyti kitą kanalą:

  • Pasirinkite „Yes“, kad sugrįžtumėte į prišaudymo ekraną ir prišaudytumėte kitą kanalą.
  • Pasirinkite „No“, kad uždarytumėte prišaudymo kanalą ir sugrįžtumėte į taikiklio nustatymų meniu.

5. Paleiskite antrą šūvį – dabar kulkos pataikymo vieta turėtų atitikti taikymosi tašką.


Pastabos:

  • Po prišaudymo, tinklelis gali būti ne ekrano centre.
  • Taikiklio tinklelio judėjimo diapazonas leidžia sėkmingai prišaudyti taikiklį, net jei jis pritvirtintas prie toli gražu ne idealaus laikiklio, taip sumažinant galimus laikiklių trūkumus. Kuo geriau pritvirtintas taikiklis, tuo mažiau jums reikės judinti tinklelį. Rekomenduojame tvirtinti taikiklį kiek įmanoma žemiau.