lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Thermion Duo
Vartotojo vadovas
Thermion Duo

Turinys
Freeze

Freeze

„Freeze“ funkcija leidžia naudotojui laisvai judėti ar judinti ginklą neprarandant pagal taikinį nustatytos tinklelio padėties judėjimo metu.

  1. Prišaudymo parametrų nustatymų  meniu, pasukite valdiklio žiedą (6), kad perkeltumėte kursorių ant Freeze  funkcijos.
  2. Sulyginkite tinklelį su taikymosi tašku ir paspauskite valdiklį (6) arba ON/OFF (14)/REC (4) mygtuką (priklausomai nuo programinės įrangos versijos). Prietaisas padarys ekrano nuotrauką, atsiras ikona.
  3. Eikite į papildomą Vėjo pasipriešinimas/Pakilimas  submeniu  ir pakoreguokite tinklelio padėtį (žr. skiltį Kaip prišaudyti taikiklį).
  4. Pasirinkite Freeze  submeniu punktą dar kartą ir trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6) arba ON/OFF (14) mygtuką – vaizdas „atstrigs“.