lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Thermion Duo
Vartotojo vadovas
Thermion Duo

Turinys

Vaizdo įrašymas ir fotografavimas

Taikiklis gali įrašinėti stebimo vaizdo įrašus bei daryti nuotraukas. Nuotraukos ir vaizdo įrašai išsaugomi vidinėje atminties kortelėje.

Prieš pradedant naudoti vaizdo įrašymo ir fotografavimo funkcijas, perskaitykite Pagrindinių nustatymų skilties Data ir Laikas poskyrius.

Informacijos apie tai, kaip žiūrėti įrašytas nuotraukas ir vaizdo įrašus, rasite Stream Vision 2 vartotojo vadove: Android, iOS.


Vaizdo įrašymas veikia dviem režimais:

 • Photo (fotografavimo;  ikona rodoma viršutiniame kairiajame ekrano kampe).

 • Video (vaizdo įrašymo;  ikona ir likęs įrašymo laikas, atsižvelgiant į esamą rezoliuciją, HH:MM (valandos:minutės) formatu rodomi viršutiniame kairiajame ekrano kampe.

Pereikite prie skirtingų režimų paspausdami ir palaikydami REC (4) mygtuką. Režimų perjungimas yra cikliškas (Video–> Photo–> Video...).


Photo režimas. Nuotraukos fotografavimas

1. Įjunkite Photo režimą paspausdami ir palaikydami REC (4) mygtuką.

2. Trumpai spustelkite REC (4) mygtuką, kad nufotografuotumėte vaizdą. ikona sumirksės – nuotrauka saugoma įmontuotoje SD kortelėje.


Video režimas. Vaizdo įrašymas

1. Įjunkite Video režimą paspausdami ir palaikydami REC (4) mygtuką.

2. Trumpai spustelkite REC (4) mygtuką, kad pradėtumėte įrašinėti vaizdą.

3. Prasidėjus vaizdo įrašymui, ikona dings, o vietoje jos atsiras REC ikona bei vaizdo įrašymo laikmatis, rodantis vaizdo įrašo trukmę MM:SS (minutės:sekundės) formatu: .

4. Sustabdykite / pratęskite vaizdo įrašymą trumpu REC (4) mygtuko spustelėjimu.

5. Paspauskite ir palaikykite REC (4) mygtuką, kad nutrauktumėte vaizdo įrašymą.

Vaizdo įrašai išsaugomi vidinėje atminties kortelėje:

 • Nutraukus vaizdo įrašymą;
 • Išjungus taikiklį, jei vaizdo įrašymo funkcija buvo įjungta;
 • Kai atminties kortelė prisipildo įrašymo metu (ant ekrano atsiranda pranešimas „Memory Full“ (Atmintis pilna).

Pastabos:

 • Vaizdo įrašymo metu galite įeiti į meniu ir jame naviguoti.
 • Įrašytos nuotraukos ir vaizdo įrašai išsaugomi taikiklio vidinėje atminties kortelėje tokiu formatu: img_xxx.jpg (nuotraukos); video_xxx.mp4 (vaizdo įrašai). 
 • Maksimali įrašyto vaizdo įrašo trukmė yra penkios minutės. Joms praėjus, imamas įrašinėti naujas vaizdo įrašas. Failų kiekį apriboja prietaiso vidinė atmintis ir vaizdo glaudinimo laipsnis.
 • Reguliariai patikrinkite laisvos atminties likutį vidinėje atminties kortelėje, perkelkite nuotraukas bei vaizdo įrašus į kitas laikmenas, kad atlaisvinumėte vietos.
 • Atminties kortelės klaidos atveju, galite pasinaudoti formatavimo funkcija Pagrindinių nustatymų skiltyje pagrindiniame meniu.
 • Kai ekranas išjungtas, vaizdo įrašymas toliau vykdomas fone.