lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Thermion Duo
Vartotojo vadovas
Thermion Duo

Turinys
„Smoothing“ filtras

„Smoothing“ filtras

Naudojamas skaitmeninių iškraipymų sumažinimui išlaikant aukštą jautrumo lygį termoviziniame kanale.

„Smoothing“ filtras įjungtas

„Smoothing“ filtras išjungtas


  1. Paspauskite ir palaikykite valdiklio mygtuką (6), kad atidarytumėte pagrindinį meniu.
  2. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte Smoothing Filter  ikoną.
  3. Trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6), kad įjungtumėte arba išjungtumėte filtrą.