lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Thermion Duo
Vartotojo vadovas
Thermion Duo

Turinys

Maitinimo šaltinis

 • Naudokite tik su baterija gautą kroviklį. Netinkamo kroviklio naudojimas gali nepataisomai sugadinti baterijas arba sukelti gaisrą.
 • Nekraukite baterijos iškart po to, kai iš šaltos aplinkos ją atnešate į šiltą. Palaukite 30-40 minučių, kol baterija sušils.
 • Nerekomenduojama krauti baterijų su krovikliu, prijungtu prie stacionaraus ar nešiojamo kompiuterio USB prievado. Tai gali sugadinti kompiuterį.
 • Kol baterija kraunasi, nepalikite jos be priežiūros.
 • Nenaudokite kroviklio, jei jis buvo pakeistas ar apgadintas.
 • Nepalikite baterijos kroviklyje, prijungtame prie maitinimo šaltinio, po to, kai krovimas yra baigtas.
 • Saugokite bateriją nuo kontakto su aukšta temperatūra ar atvira liepsna.
 • Nenardinkite baterijos po vandeniu.
 • Neprijunkite išorinio prietaiso su suvartojamos srovės stiprumu, viršijančiu leidžiamą lygį.
 • Neardykite ir nedeformuokite baterijos.
 • Nemėtykite ir nedaužykite baterijos.
 • Laikykite bateriją vaikams nepasiekiamoje vietoje.