lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Thermion Duo
Vartotojo vadovas
Thermion Duo

Turinys

Įėjimas į pagrindinį meniu

  1. Įeikite į pagrindinį meniu paspausdami ir palaikydami valdiklio mygtuką (6).
  2. Kad pereitumėte prie skirtingų meniu punktų, pasukite valdiklio žiedą (6).
  3. Vienas trumpas valdiklio mygtuko paspaudimas (6) atidaro meniu punktą.
  4. Paspauskite ir palaikykite valdiklio mygtuką (6), kad išeitumėte iš pagrindinio meniu punkto.
  5. Automatinis išėjimas iš meniu įvyksta po 10 neveiklumo sekundžių.

Pastaba: Atidarius pagrindinį meniu, fone esantis vaizdas užtemsta, kad geriau matytųsi meniu pasirinkimai. Tai normalu ir nelaikoma defektu.


Pagrindinio meniu apžvalga

1 stulpelis

2 stulpelis