lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Thermion Duo
Vartotojo vadovas
Thermion Duo

Turinys
Pagrindiniai nustatymai

Pagrindiniai nustatymai

 1. Paspauskite ir palaikykite valdiklio mygtuką (6), kad atidarytumėte pagrindinį meniu.
 2. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte General settings (Pagrindiniai nustatymai)  meniu punktą.
 3. Trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6), kad atidarytumėte submeniu.
 4. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte norimą meniu punktą.

Šis meniu punktas leidžia sukonfigūruoti tolesnius nustatymus:


Kalba

Kalbos pasirinkimas:

 1. Trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6), kad atidarytumėte Language (Kalba) .
 2. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte vieną iš vartotojo sąsajos kalbų: anglų, vokiečių, ispanų, prancūzų, rusų, italų, portugalų, olandų, danų, norvegų, švedų, lenkų, čekų, vengrų.
 3. Trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6), kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
 4. Paspauskite ir palaikykite valdiklio mygtuką (6), kad išsaugotumėte pasirinkimą ir uždarytumėte submeniu.

Data

Datos nustatymas:

 1. Trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6), kad patektumėte į Date (Data) . Data rodoma dd/mm/yyyy formatu.
 2. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte norimus metus, mėnesį ir dieną. Trumpai spustelkite valdiklio žiedą (6), kad pereitumėte nuo vieno skaičiaus prie kito.
 3. Paspauskite ir palaikykite valdiklio mygtuką (6), kad išsaugotumėte pasirinktą datą ir uždarytumėte submeniu.

Laikas

Laiko nustatymas:

 1. Trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6), kad patektumėte į Time (Laikas) .
 2. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte laiko formatą – 24 val. arba AM/PM.
 3. Paspauskite valdiklio mygtuką (6), kad pereitumėte prie valandos nustatymo.
 4. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte valandą.
 5. Paspauskite valdiklio mygtuką (6), kad pereitumėte prie minučių nustatymo.
 6. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte minutes.
 7. Paspauskite ir palaikykite valdiklio mygtuką (6), kad išsaugotumėte pasirinktą laiką ir uždarytumėte submeniu.

Matavimo vienetai

Matavimo vienetų pasirinkimas:

 1. Trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6), kad patektumėte į Units of Measure (Matavimo vienetai) .
 2. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte matavimo vienetą – metrus arba jardus – ir paspauskite valdiklio mygtuką (6).
 3. Į submeniu būsite grąžinti automatiškai.

Vaizdo įrašų kompresija

Kai nustatyta ant ON, taikoma standartinė vaizdo įrašų kompresija ir vaizdo įrašų failų dydis yra sumažinamas.

Kai nustatyta ant OFF, taikoma minimali vaizdo įrašų kompresija. Tokiu atveju, įrašyto vaizdo įrašo kokybė yra geresnė, bet jo dydis reikšmingai padidėja.

Dėmesio! Didesni vaizdo įrašų failų dydžiai reiškia trumpesnį įrašymo laiką. Tai gali sąlygoti ilgesnį vaizdo įrašų failų parsiuntimą per „Stream Vision 2“ programėlę.

Įjungti / išjungti vaizdo įrašų kompresiją:

 1. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte Video Compression (Vaizdo įrašų kompresija)  meniu punktą.
 2. Kad įjungtumėte vaizdo įrašų kompresiją, trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6)
 3. Kad išjungtumėte vaizdo įrašų kompresiją, trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6)

Stebėjimo kanalo aktyvinimas

Šis submeniu leidžia išjungti vieną iš vaizdo kanalų (termovizinį arba skaitmeninį), jei jo nenaudojate.

Vaizdo kanalo išjungimas padės taupyti bateriją.

Ikona su išjungtu kanalu rodoma būsenos juostoje:  arba .

Vaizdo kanalo įjungimas ir išjungimas:

 1. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte Viewing Channel Activation (Stebėjimo kanalo aktyvinimas)  meniu punktą.
 2. Trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6), kad patektumėte į submeniu.
 3. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte vaizdo režimą: termovizinį arba skaitmeninį.
 4. Trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6), kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
 5. Įjunkite arba išjunkite vaizdo kanalą trumpu valdiklio mygtuko (6) paspaudimu.

Numatytieji nustatymai

 1. Trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6), kad patektumėte į Default Settings (Numatytieji nustatymai) .
 2. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte „Yes“ ir atkurtumėte numatytuosius nustatymus arba „No“ ir atšauktumėte veiksmą.
 3. Patvirtinkite savo pasirinkimą trumpu valdiklio mygtuko paspaudimu (6).
 • Jei pasirinkote Yes, ekrane pasirodys klausimas „Do you want to restore default settings?“ (Ar norite atkurti numatytuosius nustatymus?) bei Yes ir No Pasirinkite Yes, kad atkurtumėte numatytuosius nustatymus.
 • No opcijos pasirinkimas atšauks atkūrimą ir uždarys submeniu.

Tolesni nustatymai bus atkurti į numatytuosius:

 • Vaizdo įrašymo režimasVideo
 • Jautrumo lygisNormal
 • „Smoothing“ filtras – išjungtas
 • „User“ režimas – išjungtas
 • Kalibravimo režimas – automatinis
 • Vartotojo sąsajos kalba – anglų
 • Wi-Fi – išjungtas (numatytasis slaptažodis)
 • Priartinimas – pradinis
 • PiP– išjungtas
 • Spalvų režimasWhite Hot
 • Matavimo vienetai – metrai
 • Šoninis pakilimas – įjungtas
 • Prišaudymo profilis – A
 • Tinklelio pasirinkimas iš taikiklio atminties– 1
 • Video kompresija – išjungtas
 • Wi-Fi dažnių juosta – 5 GHz
 • Vaizdo kanalo išjungimas– abu kanalai įjungti

Dėmesio! Atkūrus gamyklinius nustatymus, data, laikas ir naudotojo pikselių žemėlapis bei vartotojo įvesti prišaudymo profilių duomenys yra išsaugomi.


Formatavimas

Ši funkcija leidžia suformatuoti atminties kortelę. Visi failai bus ištrinti.

Formatavimą atlikti reikėtų atminties kortelės klaidos atveju.

Prieš atlikdami formatavimą įsitikinkite, kad perkėlėte visus failus į kitą laikmeną.

 1. Trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6), kad patektumėte į Format (Formatavimas) .
 2. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte „Yes“ ir suformatuotumėte atminties kortelę, arba „No“ ir sugrįžtumėte į submeniu.
 3. Patvirtinkite savo pasirinkimą valdiklio mygtuko paspaudimu (6).
 • Jei pasirinkote Yes, ekrane pasirodys klausimas „Do you want to format the memory card?“ (Ar norite suformatuoti atminties kortelę?) bei Yes ir No Pasirinkite Yes, kad suformatuotumėte atminties kortelę.
 • No opcijos pasirinkimas atšauks formatavimą ir uždarys submeniu.