lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Thermion Duo
Vartotojo vadovas
Thermion Duo

Turinys

Įjungimas ir vaizdo nustatymas

1. Nuimkite termovizinio objektyvo dangtelį (12).

2. Atidarykite skaitmeninio kanalo objektyvo dangtelį perkeldami jungiklį (13) į kairę.

3. Įjunkite prietaisą trumpu ON/OFF (14) mygtuko paspaudimu.

4. Sureguliuokite ant ekrano esančių simbolių ryškumą pasukdami dioptrijų koregavimo žiedą ant okuliaro (2).

5. Pasukite termovizinio objektyvo fokusavimo žiedą (11), kad sufokusuotumėte vaizdą į stebimą objektą.

6. Trumpai spustelkite MODE mygtuką (3), kad pasirinktumėte norimą vaizdo režimą: termovizinį arba skaitmeninį.

7. Paspauskite ir palaikykite MODE mygtuką (3), kad aktyvintumėte daugiaspektrinį PiP režimą. Trumpai spustelkite MODE mygtuką (3), kad pasirinktumėte PiP langelio vaizdo režimą: termovizinį arba skaitmeninį.

8. Pasirinkus termovizinį arba daugispektrinį PiP režimą:

  • Atidarykite pagrindinį meniu paspausdami ir palaikydami valdiklio mygtuką (6) ir pasirinkite norimą Kalibravimo režimąrankinį (Manual, M), pusiau automatinį (Semi-automatic, SA) arba automatinį (A).
  • Sukalibruokite vaizdą trumpu ON/OFF (14) mygtuko paspaudimu (kai pasirinktas SA arba M kalibravimo būdas). Prieš rankinį kalibravimą uždenkite objektyvo dangtelį.
  • Pasirinkite norimą terminio vaizdo jautrumo lygį („Normal“ , „High“ , „Ultra“ ) greitajame meniu (jį aktyvinkite trumpai spusteldami valdiklio mygtuką (6); daugiau informacijos ieškokite skiltyje Greitasis meniu).
  • Aktyvinkite „Smoothing“ filtrą   pagrindiniame meniu, kad pagerintumėte terminį vaizdą didindami jautrumo lygį.
  • Pasirinkite vieną iš spalvų palečių terminiam vaizdui pagrindiniame meniu.

9. Sureguliuokite vaizdo šviesumą ir kontrastingumą greitajame meniu.

10. Pakartotinai paspauskite ZOOM (5) mygtuką, kad pakeistumėte taikiklio priartinimo koeficientą. Kai ekrane matoma padidinamojo stiklo ikona , pasukite valdiklio žiedą (6) tolygiam skaitmeniniam priartinimui nuo esamo vaizdo padidinimo lygio.

11. Išjunkite prietaisą paspausdami ir ilgai palaikydami ON/OFF (14) mygtuką.


Stebėjimo sąlygos: paros metas, oras, skirtingi stebimi objektai daro įtaką vaizdo kokybei. Asmeniniai ekrano šviesumo ir kontrastingumo nustatymai, taip pat mikrobolometro jautrumo lygio nustatymo funkcija padės pasiekti norimą kokybės lygį konkrečioje situacijoje.​

Dėmesio! Niekada nenukreipinėkite objektyvo į intensyvius energijos šaltinius, pavyzdžiui, prietaisus, skleidžiančius lazerinę radiaciją arba saulę. Tai gali sugadinti elektroninius prietaiso komponentus. Prietaiso garantija neapima pažeidimų, kylančių iš naudojimo instrukcijų nesilaikymo.