lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Thermion Duo
Vartotojo vadovas
Thermion Duo

Turinys
Naudotojo režimas

Naudotojo režimas


Prieinamas termoviziniame ir termoviziniame PiP daugiaspektriniame režimuose

Naudotojo („User”) režimas išsaugo pasirinktus šviesumo ir kontrastingumo nustatymus prietaiso atmintyje, taip užtikrinant optimalią vaizdo kokybę iš karto, kai kitą kartą naudosite termovizorių – nereikės atlikti jokių papildomų pakeitimų.


  1. Paspauskite ir palaikykite valdiklio mygtuką (6), kad atidarytumėte pagrindinį meniu.
  2. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte User Mode (Vartotojo režimas) ikoną.
  3. Trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6), kad įjungtumėte arba išjungtumėte vartotojo režimą.