lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Thermion Duo
Vartotojo vadovas
Thermion Duo

Turinys

Mygtukų funkcijos

Funkcija

Mygtukas

Įjungia prietaisą

trumpas paspaudimas

Išjungia prietaisą

ilgas 3 sekundžių paspaudimas

Išjungia ekraną

ilgas, bet trumpesnis nei 3 sekundžių paspaudimas

Įjungia ekraną

trumpas paspaudimas

Kalibruoja mikrobolometrą (thermoviziniame ir daugiaspektriniame PiP režime)

trumpas paspaudimas

Kontroliuoja atskirą skaitmeninį priartinimą

trumpas paspaudimas

Tolygus priartinimas

pasukimas

Įjungia / išjungia „Picture in Picture“ (termoviziniame ir daugiaspektriniame režimuose)

ilgas paspaudimas

Perjungia vaizdo režimus (termovizinis/skaitmeninis)

trumpas paspaudimas

PiP daugiaspektrinio režimo aktyvinimas

ilgas paspaudimas

Vaizdo režimo perjungimas PiP langelyje (termovizinis/skaitmeninis)

trumpas paspaudimas ​

Vaizdo įrašymas

Mygtukas

Pradeda, sustabdo, tęsia vaizdo įrašymą

trumpas paspaudimas

Nutraukia vaizdo įrašymą

ilgas paspaudimas

Perjungia į nuotraukų / vaizdo įrašų režimą

ilgas paspaudimas

Fotografuoja

trumpas paspaudimas

Pagrindinis meniu

Mygtukas

Eiti į pagrindinį meniu

ilgas paspaudimas

Naviguoti meniu

pasukimas

Eiti į meniu punktą

trumpas paspaudimas

Patvirtinti pasirinkimą

trumpas paspaudimas

Išeiti iš meniu punkto

ilgas paspaudimas

Išeiti iš pagrindinio meniu

ilgas paspaudimas

Greitasis meniu

Mygtukas

Eiti į greitąjį meniu

trumpas paspaudimas

Perjungti greitojo meniu pasirinkimus

trumpas paspaudimas

Keisti parametrus

pasukimas

Išeiti iš greitojo meniu

ilgas paspaudimas