lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Thermion Duo
Vartotojo vadovas
Thermion Duo

Turinys

Mygtukų funkcijos

Funkcija

Mygtukas

Įjungia prietaisą

trumpas paspaudimas

Išjungia prietaisą

ilgas 3 sekundžių paspaudimas

Išjungia ekraną

ilgas, bet trumpesnis nei 3 sekundžių paspaudimas

Įjungia ekraną

trumpas paspaudimas

Kalibruoja mikrobolometrą (thermoviziniame ir daugiaspektriniame PiP režime)

trumpas paspaudimas

Išjungti balistinės skaičiuoklės SPOA

dvigubas paspaudimas

Kontroliuoja atskirą skaitmeninį priartinimą

trumpas paspaudimas

Tolygus priartinimas

pasukimas

Įjungia / išjungia „Picture in Picture“ (termoviziniame ir daugiaspektriniame režimuose)

ilgas paspaudimas

Perjungia vaizdo režimus (termovizinis/skaitmeninis)

trumpas paspaudimas

PiP daugiaspektrinio režimo aktyvinimas

ilgas paspaudimas

Vaizdo režimo perjungimas PiP langelyje (termovizinis/skaitmeninis)

trumpas paspaudimas ​

Vaizdo įrašymas

Mygtukas

Pradeda, sustabdo, tęsia vaizdo įrašymą

trumpas paspaudimas

Nutraukia vaizdo įrašymą

ilgas paspaudimas

Perjungia į nuotraukų / vaizdo įrašų režimą

ilgas paspaudimas

Fotografuoja

trumpas paspaudimas

Pagrindinis meniu

Mygtukas

Eiti į pagrindinį meniu

ilgas paspaudimas

Naviguoti meniu

pasukimas

Eiti į meniu punktą

trumpas paspaudimas

Patvirtinti pasirinkimą

trumpas paspaudimas

Išeiti iš meniu punkto

ilgas paspaudimas

Išeiti iš pagrindinio meniu

ilgas paspaudimas

Greitasis meniu

Mygtukas

Eiti į greitąjį meniu

trumpas paspaudimas

Perjungti greitojo meniu pasirinkimus

trumpas paspaudimas

Keisti parametrus

pasukimas

Išeiti iš greitojo meniu

ilgas paspaudimas