lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Thermion Duo
Vartotojo vadovas
Thermion Duo

Turinys
Pridėti naują atstumą

Pridėti naują atstumą

Kad prišaudytumėte savo taikiklį, visų pirma reikia nustatyti prišaudymo atstumą tarp 1 ir 910 m (955 jardų).

  1. Paspauskite ir palaikykite valdiklio mygtuką (6), kad patektumėte į pagrindinį meniu.
  2. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte Reticle & Zeroing (Tinklelis ir prišaudymas) meniu punktą.
  3. Trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6), kad patektumėte į Reticle & Zeroing (Tinklelis ir prišaudymas) submeniu.
  4. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte Add New Distance (Pridėti naują atstumą)  meniu punktą.
  5. Trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6), kad patektumėte į submeniu.
  6. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte kiekvieno skaičiaus vertę. Trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6), kad pareitumėte nuo vieno skaičiaus prie kito
  7. Nustačius pasirinktą atstumą, paspauskite ir palaikykite valdiklio mygtuką (6), kad išsaugotumėte.

Pirmasis nustatytas atstumas taps pirminiu atstumu, rodomu su  ikona atstumo vertės dešinėje.

Pastaba: Kiekviename profilyje gali būti daugiausiai 10 atstumų.