lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Thermion Duo
Vartotojo vadovas
Thermion Duo

Turinys
Pirminio atstumo pakeitimas

Pirminio atstumo pakeitimas

  1. Paspauskite ir palaikykite valdiklio mygtuką (6), kad patektumėte į pagrindinį meniu.
  2. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte Reticle & Zeroing (Tinklelis ir prišaudymas)  meniu punktą ir atidarykite jį trumpai spusteldami valdiklio mygtuką (6) – prišaudyti atstumai rodomi apačioje.
  3. Pasirinkite nepirminį atstumą ir įeikite į veikimo atstumo submeniu trumpai spusteldami valdiklio mygtuką(6).
  4. Pasirinkite Change Primary Distance (Pakeisti pirminį atstumą)  punktą.
  5. Trumpai spustelkite valdiklio (6) mygtuką.
  6.  ikona šalia pasirinkto atstumo patvirtina pirminio atstumo pakeitimą.

Kartu bus atlikti ir korekcijų paspaudimų kitiems atstumams naujojo pirminio atstumo atžvilgiu perskaičiavimai.