lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Thermion Duo
Vartotojo vadovas
Thermion Duo

Turinys

Stadiometrinis tolimatis

Termoviziniai taikikliai turi stadiometrinį tolimatį, kuris padeda apytiksliai nustatyti iki objekto esantį atstumą, jei žinomas to objekto dydis.

 

  1. Norėdami pasirinkti stadiometrinio tolimačio funkciją, trumpai spustelkite valdiklio žiedą (6), kad patektumėte į Greitąjį meniu.
  2. Spusteldami valdiklio žiedą (6), pasirinkite ikoną .
  3. Ekrane bus rodomos matavimui skirtos linijos, ikonos ir skaičiai, skirti išmatuoti atstumui iki trijų objektų.
  4. Nustatykite, kad apatinė nejudanti linija būtų po objektu.
  5. Pasukdami valdiklio žiedą (6) viršutinę liniją perkelkite taip, kad ji atsidurtų horizontaliai žemiau esančiai, nejudančiai linijai ir kad objektas atsidurtų tiesiai tarp šių linijų. Judant nuotolis iki taikinio yra automatiškai perskaičiuojamas.
  6. Trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6), kad išeitumėte iš tolimačio režimo, arba palaukite dešimt sekundžių, kol jis išsijungs automatiškai.

Pastabos:

  • Yra trys, iš anksto nustatytos, objektų reikšmės: kiškis – 0.3 m aukščio, šernas – 0.7 m aukščio, elnias – 1.7 m aukščio.
  • Prieš parodant išmatuotą nuotolio reikšmę, ji yra suapvalinama – didesnės nuotolio reikšmės iki 5 m, trumpesni nuotoliai – iki 1 m. 
  • Norint pasirinkti matavimo vienetus (metrus ar jardus), eikite į Pagrindinių nustatymų  meniu ir pasirinkite Units of Measure (Matavimo vienetų) .