lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Thermion Duo
Vartotojo vadovas
Thermion Duo

Turinys
Mikrofonas

Mikrofonas

Mikrofono įjungimas ir išjungimas.

Šis punktas leidžia įjungti (arba išjungti) mikrofoną garso įrašymui darant vaizdo įrašus.

  1. Paspauskite ir palaikykite valdiklio mygtuką (6), kad atidarytumėte pagrindinį meniu.
  2. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte Microphone (Mikrofonas)  meniu punktą.
  3. Kad įjungtumėte mikrofoną, trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6) 
  4. Kad išjungtumėte mikrofoną, trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6)