lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Thermion Duo
Vartotojo vadovas
Thermion Duo

Turinys

Wi-Fi funkcija

Šis prietaisas turi belaidės komunikacijos su išoriniais prietaisais (išmaniaisiais telefonais ar planšetėmis) per WiFi ryšį funkciją.

  1. Kad įjungtumėte belaidžio prisijungimo modulį, atidarykite pagrindinį meniu paspausdami valdiklio mygtuką (6).
  2. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte Wi-Fi Activation (Wi-Fi aktyvinimas) meniu punktą.
  3. Trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6), kad įjungtumėte arba išjungtumėte Wi-Fi modulį.

Wi-Fi rodomas būsenos juostoje kaip pavaizduota žemiau:

Indikacija būsenos juostoje

Prisijungimo statusas

Wi-Fi išjungtas

Vartotojas įjungė Wi-Fi, vyksta taikiklio prisijungimas prie Wi-Fi

Wi-Fi įjungtas, tačiau nėra ryšio su taikikliu

Wi-Fi įjungtas, prietaisas prisijungė

  • Išorinis įrenginys atpažįsta taikiklį kaip ThermionDuo_XXXX, kur XXXX yra keturi paskutiniai serijos numerio skaičiai.
  • Kai į mobilųjį prietaisą bus įvestas slaptažodis (numatytasis: 12345678) (daugiau informacijos apie slaptažodžio nustatymą rasite skilties Wi-Fi nustatymai poskyryje Password Setup (Slaptažodžio nustatymas) ir ryšys bus užmegztas  ikona taikiklio būsenos juostoje pasikeis į .
  • Paleiskite „Stream Vision 2“ programėlę savo mobiliajame prietaise (žr. skiltį Stream Vision 2).
  • Vaizdo transliacija mobiliojo prietaiso ekrane prasideda po to, kai ant mobiliojo prietaiso ekrano aktyvinimas ieškiklio mygtukas.
  • Wi-Fi funkcija išsijungs automatiškai, jei baterija nėra pakankamai įkrauta, kad Wi-Fi veiktų tinkamai. Baterijų ikonos taps raudonos  ir ims mirksėti. Kad vėl pradėtumėte naudotis Wi-Fi funkcija, jums reikia pakrauti baterijas.