lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Thermion Duo
Vartotojo vadovas
Thermion Duo

Turinys
Spalvų režimai

Spalvų režimai


Prieinami termoviziniame ir termoviziniame PiP daugiaspektriniame režimuose

Spalvų režimo pasirinkimas.

White Hot yra numatytasis ekrano režimas terminio vaizdo stebėjimui.


Color Modes (Spalvų režimai) meniu punktas leidžia pasirinkti alternatyvią spalvų paletę:

 1. Paspauskite ir palaikykite valdiklio mygtuką (6), kad atidarytumėte pagrindinį meniu.
 2. Pasirinkite Color Modes (Spalvų režimai)  meniu punktą.
 3. Trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6), kad patektumėte į „Color Modes“ submeniu.
 4. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte vieną iš žemiau aprašytų palečių.
 5. Patvirtinkite savo pasirinkimą trumpu valdiklio mygtuko paspaudimu (6).

Patarimas: kad išsaugotumėte šviesumo ir kontrastingumo pasirinkimus keisdami spalvų paletes, aktyvinkite User (Naudotojo) režimą.


 • White Hot – juodai balta paletė, kur juoda = šalta; balta = karšta
 • Black Hot – juodai balta paletė, kur balta = šalta; juoda = karšta
 • Red Hot
 • Red Monochrome
 • Rainbow
 • Ultramarine
 • Violet
 • Sepia

Dėmesio! Šis prietaisas nėra skirtas tiksliam temperatūros matavimui. Matomas vaizdas yra sugeneruojamas remiantis temperatūrų kontrastu, o ne realia temperatūra.