lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Thermion Duo
Vartotojo vadovas
Thermion Duo

Turinys
Informacija apie prietaisą

Informacija apie prietaisą

  1. Paspauskite ir palaikykite valdiklio mygtuką (6), kad atidarytumėte pagrindinį meniu.
  2. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte Device Information (Informacija apie prietaisą)  meniu punktą.
  3. Trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6), kad patektumėte į „Device Information“ submeniu.

Šis meniu punktas leidžia vartotojui peržiūrėti tokią informaciją apie taikiklį:

  • Pilnas taikiklio pavadinimas,
  • SKU kodas,
  • Taikiklio serijos numeris,
  • Taikiklio įmontuotosios programinės įrangos versija,
  • Techninės įrangos versija,
  • Aptarnavimo informacija,
  • Baterijos informacija.