lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Thermion Duo
Vartotojo vadovas
Thermion Duo

Turinys
Automatinis išsijungimas

Automatinis išsijungimas

Šis punktas leidžia aktyvinti automatinio išsijungimo funkciją, kai taikiklis yra neveikimo padėtyje (palenktas į viršų ar apačią daugiau nei 70° kampu arba pasuktas į kairę ar į dešinę daugiau nei 30° kampu). Tokiu atveju, valdymas (mygtukai, valdiklis) nebus aktyvus.


  1. Paspauskite ir palaikykite valdiklio mygtuką (6), kad atidarytumėte pagrindinį meniu.
  2. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte Accelerometer (Akselerometras) .
  3. Patvirtinkite savo pasirinkimą valdiklio mygtuko paspaudimu (6).
  4. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte Auto Shutdown (Automatinis išsijungimas) .
  5. Trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6), kad atidarytumėte submeniu.
  6. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte laiko tarpą (1 min, 3 min, 5 min), kuriam praėjus taikiklis automatiškai išsijungs, arba pasirinkite Switch off (Išjungti), jei norite deaktyvinti automatinį išsijungimą.
  7. Patvirtinkite savo pasirinkimą valdiklio mygtuko paspaudimu (6).

Pastaba: Jei automatinio išsijungimo funkcija aktyvinta, būsenos juostoje rodoma ikona su pasirinktu išsijungimo laiko tarpu  1/3/5 min.