lt
en

Deutschland

Italia

España

United Kingdom

United States

Lietuva

Thermion Duo
Vartotojo vadovas
Thermion Duo

Turinys
Šoninis nuokrypis

Šoninis nuokrypis

Šis punktas leidžia aktyvinti arba išjungti „sektorines“ rodykles ekrano šone. Šios rodyklės rodo kryptį, kuria turėtų būti pakreiptas jūsų taikiklis, kad būtų pašalintas nuokrypis.


Yra trys nuokrypio tipai:

  • 5°-10° – vieno sektoriaus rodyklė;
  • 10°-20° – dviejų sektorių rodyklė;
  • > 20° – trijų sektorių rodyklė.

Mažesnis nei 5° šoninis nuokrypis rodomas nėra.


  1. Paspauskite ir palaikykite valdiklio mygtuką (6), kad patektumėte į pagrindinį meniu.
  2. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte Accelerometer (Akselerometras)  meniu punktą.
  3. Trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6), kad atidarytumėte „Accelerometer“ submeniu.
  4. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte Side Incline (Šoninis nuokrypis) .
  5. Trumpai spustelkite valdiklio mygtuką (6), kad atidarytumėte „Side Incline“ submeniu.
  6. Pasukite valdiklio žiedą (6), kad pasirinktumėte On ir įjungtumėte nuokrypio rodymą arba Off ir jį išjungtumėte.
  7. Patvirtinkite savo pasirinkimą valdiklio mygtuko paspaudimu (6).